Kiemelten közhasznú alapítványunk jogosult az SZJA 1%-ának fogadására, melyből a művészeti oktatást és életet támogatja. Kérjük támogassa alapítványunkat! Adószám: 18471643-1-06 Számlaszám: 11735043-20030126 Köszönjük!

Szentesi Vendégszeretet Egyesület

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG
(a Szentesi Vendégszeretet egyesület megalakulásáról)

2009. május 25-én megalakult a Szentesi Vendégszeretet Egyesület (rövidített név: „Szevenszer” Egyesület), Szentes, Petofi Sándor u. 4. (Muvészetek Háza „Gólyás Ház”) székhellyel, 13 taggal és 1 pártoló taggal.
Az egyesület tagjai között vannak magánszemélyek, civil szervezetek és gazdasági társaságok.

A tagok az egyesület megalakításakor több féle megvalósítandó célt tuztek ki maguk elé, rövid és hosszú távon:

  • Az idegenforgalomban és turisztikában érintett ill. azzal foglalkozó cégek és vállalkozások összefogása, tevékenységüknek összehangolása, informá¬ciókkal való ellátása.
  • A városba ill. kistérségbe érkezo vendégek, turisták, érdeklodok információval való ellátása, programajánlással és szervezéssel való segítése.
  • A gazdasági jellegu turizmusban rejlo lehetoségek kihasználása oly módon, hogy a városba érkezo küldöttségek, delegációk, üzleti tárgyaláson résztvevo vendégeket a városi turizmusba is bevonhassuk.
  • Mindennek megfordításaként az egyesület tagjai elo kívánják segíteni, hogy a turisták, vendégek, érdeklodok visszatérjenek a városba minél többször, a gazdasági turizmusban is megjelenve.

E célok megvalósításához a következo eszközrendszert kívánja az egyesület kapcsolni:

  • Az egyesület információs Irodát kíván muködtetni a székhelyén („Gólyás Ház”).
  • Rövid idon belül létre hozza és folyamatosan muködteti az ehhez nélkülözhetetlen adatbázist.
  • Egy új marketing termék ún. „Szentes Kártya” létrehozása és alkalmazása a helyi turisztikában.

Az egyesület deklarálja, hogy abszolút politikamentes: semmiféle közvetlen politikai célú, tartalmú, arra bármilyen formában irányuló vagy ráutaló tevékenységet nem folytat, muködése pártoktól, egyéb politikai jellegu szervezodésektol és mozgalmaktól független.

Ezzel szemben teljesen nyitott minden helyi turisztikában, idegenforgalomban, vendéglátásban érdekelt vállalkozással kapcsolatban, partnerséget vállal minden turisztikai jellegu esemény, látványosság, rendezvény létrehozásában és megsegítésében.
Támogat minden olyan tevékenységet, amely a város jó hírnevét, ismertségét segíti elo, különösen az egészségmegorzés, a gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a sport, a kultúra, a kulturális örökség megóvása és a természetvédelem témakörét illeti.
Szeretettel és tisztelettel várja minden érdeklodo jelentkezését, akik hasonló értékelvek szerint élnek és dolgoznak a szentesi térségben.

Az egyesület megalakulásának elozménye:
A Muvészetek Háza muködése kezdetétol a turizmust a kultúra, a hagyományorzés szerves részének tekintette.
Megszerveztük a falusi vendéglátók és idegenvezetok képzését és 2008. év végén a Dél-Alföldi Turisztikai Klasztert. Ezt jó néhány a térség turisztikai fellendítését akaró civil szervezet, magánszemély, gazdálkodó szervezet hozta létre. Egyedülálló kezdeményezésként közel 1,5 millió Ft sajáterot összeadva turisztikai pályázatot nyújtott be. Sajnos a pályázat nem nyert így az összegyujtött pénzt visszakapták az érintettek.
E tevékenységünk során egyre több olyan partnerrel találkoztunk, akik várhatóan kitartóan és elhivatottan dolgoznak velünk együtt a térség turizmusáért.
Ezekkel a partnerekkel hoztuk létre saját erobol az egyesületet, mely a már említett célokat felvállalva képviseli, segíti oket.
A turisztikai iroda szolgáltatásainak minél magasabb szintu megszervezése érdekében kérjük, hogy a turizmusban érdekeltek, jutassák el hozzánk prospektusaikat, programajánlataikat. Ezt minden nap 9.00-17.00 óráig fogadjuk a Muvészetek Házában.

Tagok csatlakozása:
Az egyesülethez szívesen csatlakozhat bárki, aki annak céljaival egyetért, elfogadja az alapszabályunkat és az egyesület tagjai közül legalább 2 fo ajánlá¬sát megszerezte.
A tagdíjunk magánszemélyek és civilszervezetek részére 500,-FT/ hó, gazdálkodó szervezetek részére 2000,-Ft/hó.
Egy felhívással is szeretnénk élni: Az adatbázisunk minél gyorsabb kibovítése érdekében minden turisztikában érdekelt személy és szervezet adatait, szívesen vesszük. Egyik fo célunk a régi hagyományok megorzése ebben jártas és tevékenykedo személyek jelentkezését várjuk! Csupán néhányat említek: házi tejtermék gyártás, kovácsolás, vesszofonás.

További részletes információt és belépési nyilatkozatot a Gólyás Házban található irodánkban kaphatnak az érdeklodok.

Tisztelettel:
Molnár Lívia
Kálmánné Szabó Erzsébet
Kun Árpád
elnök
alelnök
alelnök

Kapcsolódó anyagok: