Kiemelten közhasznú alapítványunk jogosult az SZJA 1%-ának fogadására, melyből a művészeti oktatást és életet támogatja. Kérjük támogassa alapítványunkat! Adószám: 18471643-1-06 Számlaszám: 11735043-20030126 Köszönjük!

Pályázatok

Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt előző nyertes pályázatunk folytatásaként valósul meg.

A projektet Kishegyes Község Fejlesztési Társulásával mint fő pályázóval társpályázóként nyújtotta be Alapítványunk.

További információ:
Magyarország - Szerbia, határon átnyúló együttműködési program

A projekt során készült képek, videók
ezen a linken lesznek megtekinthetők.

TÁMOP-3.2.11/10/1-Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidõs tevékenységeinek támogatása

Kedvezményezett:
Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Idõtartam:
2010. szeptember 1. - 2011. augusztus 31.

További információ:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
TÁMOP-3.2.11/10/1
Projektnyitó rendezvény
Képekben
Szentesi Visszhang cikk

mûvészetek háza szentes mûvészeti iskola pályázat nemzeti fejlesztési ügynökség új magyarország fejlesztési terv logó mûvészetek háza szentes mûvészeti iskola pályázat nemzeti fejlesztési ügynökség európai unió logó

Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.

Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtására az Európai Unió 2007-2013-as költségvetési időszakában kerül sor. A Program intézményi struktúráját Magyarország és Szerbia közös döntés alapján ún. „megosztott irányítási rendszerben” hozta létre.

Magyarország és Szerbia között 2003-ban kezdődött a határon átnyúló együttműködés a Magyar-Szerb Kísérleti Kisprojekt Alap (KKPA) keretében a Magyar Nemzeti Phare Programban. A KKPA célkitűzése a people-to-people tevékenységek támogatása volt, mely a magyar-szerb határ mentén lévő non-profit szervezetek intézményfejlesztését támogatta, valamint a lehetséges pályázók felkészítését a jövőbeli INTERREG támogatási lehetőségek fogadására.

A Magyarország-Szerbia és Montenegró 2004-2006 Szomszédsági Program a Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 2004-ben készült el, szoros partnerségben a legfontosabb szerb hatóságokkal. A szomszédsági megközelítés meghatározó fejlődést jelentett az Európai Unió külső határmenti együttműködésében, mely ugyanabban a programban ötvözte a külső (CARDS) és belső (ERFA) uniós pénzügyi forrásokat. A szerbiai székhelyű partnerszervezetek részéről ez egy nagy előrelépés volt a tekintetben, hogy a források számukra is nyitva álltak, saját jogukon lehettek pályázók.

A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2007 és 2013 közötti pénzügyi tervezési ciklusában, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz finanszírozásával valósul meg. A Tanács 1085/2006 sz. rendelete által létrehozott és az annak végrehajtásáról szóló 718/2007 sz. (EC) Bizottsági rendelet által szabályozott előcsatlakozási eszköz pénzügyi forrást biztosít mind a tagjelölt, mind a potenciális tagjelölt státuszú országok (köztük Szerbia) számára. A támogatási eszköz a közösségi vívmányok („acquis communautaire”) átvételének elősegítését szolgálja, valamint az Európai Közösség közös alapjainak felhasználására és menedzsmentjére való felkészülést segíti elő.

A projektet Kishegyes Község Fejlesztési Társulásával mint fő pályázóval társpályázóként nyújtotta be Alapítványunk.

  • A projekt száma: HUSRB/0901/222/165
  • A projekt rövid címe: LIM (Law of Intercultural Mode)
  • Közösségi támogatás: 34.756,50 €
  • Kormányzati társfinanszírozás: 4.089,00 €
  • Alapítványi önrész: 2.044,50 €
  • A projekt elszámolható költsége összesen: 40.890,00 €

A projekt kezdete:
2010. szeptember 1.

A projekt várható befejezése:
2012. február 28.

A projekt szakmai tartalmának rövid összefoglalása:
A megvalósítási időszak alatt 2x5x3 napos művészeti műhelymunkát valósítunk meg. 5 alkalommal Szerbiában, Kishegyesen, 5 alkalommal Magyarországon, Szentesen. A műhelymunkák során 5 művészeti ág (zene, tánc, színházművészet, fotó-videó, képzőművészet) eszközeit és kifejezési lehetőségeit felhasználva 5 olyan társadalmi problémára keresünk válaszokat és megoldási módoakt, amelyek határon innen és határon túl érintik az ifjúsági korosztályt (emberkereskedelem, sérült emberek, rasszizmus, drog- és alkoholfüggőség, családon belüli erőszak). Egy-egy műhelyen 25 fő vesz részt, 15 fő 12-18 éves fiatal - ők egyben a projekt célcsoportja -, szakmai vezetők, mediátorok és technikai munkatársak. A projekt legfőbb hozadéka lehet, hogy a célcsoport tagjai megtanulják az interkulturális párbeszéd módszereit, erősödik a másság iránti toleranciájuk, új barátságokra és új kapcsolatokra tesznek szert.

További információ:
Magyarország - Szerbia, határon átnyúló együttműködési program

A projekt során készült képek, videók
ezen a linken tekinthetők meg

Projektnyitó sajtótájékozató
meghívó

Meghívók a műhelymunkákra
A műhelyek nyitottak, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Projektzáró sajtótájékozató
meghívó